Печат
Проект „ДЕТЕТО И АНГЕЛЪТ”
27.октомври 2008 г. – 17 декември 2008 г.
Донор: Програма за граждански инициативи към Община град Добрич
Стойност – 1670 лв.
Ръководител – Сашо Серафимов
Спектакълът третира морално-етичната тема: че разбойничеството, кражбите, насилието и корупцията – са най-големите врагове на човешкия морал. Идеята му е да укрепи вярата на децата в ценностите на християнските добродетели. Спектакълът е под егидата на православната църква.