Печат
ДЕТСКА АКАДЕМИЯ „АЗ МОГА”
29.06 2007 – 03.07. 2007 г.
Донор: Програма за граждански инициативи към Община град Добрич
Стойност – 1760 лв.
Ръководител – Сашо Серафимов
Проектът се реализира с тристранното партньорство на читалище, ОУ «д-р Петър Берон” и Дневен център за деца с увреждане “Надежда” гр. Добрич. Основната цел на инициативата бе поощряване развитието на творческите заложби на десет деца с и без увреждане на възраст между 12 и 16 г. в рамките на едноседмичен летен лагер. Заложеното обучение бе интерактивно и се осъществи от психолози, педагози-специалисти, творци в областта на музиката, поезията и живописта.. Заложи се на идеята, че трите изкуства и методите на арттерапията, включени в образователните часове и свободното време ще способстват за придобиване на увереност в собствените възможности, развитие на художествени заложби и др. Не на последно място съвместното обучение на деца с и без увреждания допринесе за утвърждаването на принципите на равнопоставеност. Постигнатите резултати в рамките на едноседмичния лагер, както и апробираната вече образователна програма бяха представени в еднодневен семинар с участието на специалисти, пряко и косвено ангажирани с проблематиката за пълноценното социално включване на хората с увреждания в обществения живот.