Печат
Проект „ДОБРУДЖА ЛЮБОВ МОЯ”
01.09.2006. – 15.12. 2006 г.
Донор: Програма за граждански инициативи към Община град Добрич
Стойност – 1600 лв.
Ръководител – Сашо Серафимов
Реализиране на мозикално-поетично-танцов спектакъл от ТС «Зорница» с деца от различни етноси по стихове на добруджански поети с включване на песни от добруджанския фолклор и добруджански танци. Спектакълът получава много добър прием сред младежта