Проект: „ЛЯТНО ДЕТСКО ТЕАТРАЛНО УЧИЛИЩЕ”


Финансиран от НФ “Култура”, Швейцарска културна програма и Център „Сорос“
Изпълнител: Нов Български Университет гр. София
Партньор: Читалище „Йордан Йовков”
Координатор - Юлия Стаматова
ВРЕМЕТРАЕНЕ: май – юли 2003 г.
Целта на проекта е чрез възможностите на изкуството да се осъществи определена степен на социална адаптация на деца с увреждания. В продължение на десет дена деца създадоха мултимедийно представление „Игра на приказки”