ПЛАН ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА "БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА ОТ СЕМЕЙСТВА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В ШКОЛИТЕ И КЛУБОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО"

Защитил проекта – Сашо Серафимов

Ръководител – Юлия Стаматова

Финансиран от Американска агенция за международно развитие по програма "Демократична мрежа" чрез клуб "Отворено общество" гр. Варна

ВРЕМЕТРАЕНЕ: септември. 2000 - март 2001

 ЦЕЛ: Развиване способностите на деца без родители, от дом "Дъга" и социално слаби семества за създаване на равен старт с останалите деца

ДЕЙНОСТ: Ангажиране на фирми за финансиране на годишно обучение на талантливо дете; благотворителен концерт; базар на културни продукти изработени от деца и др.

НАБРАНИ СРЕДСТВА: 4000 ЛВ.УДВОЕНИ ОТ ДОНОРА.

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА - 8000 лв, ползвани от читалището в продължение на три години за обучение на деца