Проект "Родители и деца срещу дрогата"

 

ДОНОР: ПРООН
Времетраене м. 06. 1999 - м.06.2000 г./една година/ 
Стойност 11 800$ 
Изпълнител - НЧ "Йордан Йовков" 
Ръководител на проекта - Сашо Серафимов - секретар на читалището
Партньори: ХЕИ, ЦПЗ, Младежки дом, Младежки червен кръст, Ротари клуб, ППМН, Детска педагогическа стая, 18 училища от града, РДВР, Община гр. Добрич

Цел на проекта: Да насочи вниманието на обществеността към проблема, да запознае подрастващите с негативните резултати от ползването на наркотици, да повиши здравната култура за разпознаване на наркоповедението, да установи и започне кампания по ликвидирането напривлекателните места, използвани от наркопласьори и ползватели.

Дейност: Организирани 32 срещи в ученици в училищата със специалисти. Прожектиране на филма "Стълба към небето"; отпечатване на наръчник "Наркотиците - решение и изход има" - тираж 1800 бр., проведени два семинара "Кажете не на наркотиците" и „Как да помогнем на наши приятели в криза"; организиране и провеждане на благотворителен концерт с участие на народната певица Янка Рупкина. Набраните средства бяха дарени на ЦПЗ гр. Добрич

Резултати: Открито се заговори за употреба на наркотици от младежта. Бе осигурена по-качествена и в по-голямо количество информация по проблема. Достъпът до нея бе много по-открит /читалнята на библиотеката в читалището/. Читалището се утвърди като информационен център по проблема.