Читалището осъществява различни проекти, пряко свързани с неговия социален, образователен и културен ангажимент. И то като НПО в най-голяма степен притежава необходимите обществени ресурси и предишен опит с различни социални групи, за да реализира процеса на въвличане на гражданите в решаването на конкретни местни проблеми. В своя си опит то не веднъж се е превръщало в център, за постигането на съгласие между тях и за разработването на практически инициативи за решаване на проблемите, които самите граждани намират за важни. В последните двадесет години чрез различни свои проекти читалището е отговаряло на обществените настроения, искания, културни и образователни ангажименти, защото по своята същност то е една от най-достъпните и демократични институции обърнати с лице към интересите и проблемите, не само на своите членове, но и на всички граждани. В своята проектна дейност то си партнира с почти всички неправителствени организации в града, поддържа отлични връзки с медиите, разполага с доброволци – младежи от школите и клубовете и пенсионери.