P1040173
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040186
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040198
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040176
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040190
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040208
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040185
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040197
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.

P1040211
"Младежка дискусия" Моите граждански права в Европейския съюз", проведена с възпитаници на ФСГ "В.Левски" на 23.04.2013 г.