НА 3 МАРТ НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАВЕТА ПАИСИЕВ, ПОЛОЖИХА НАЧАЛОТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ПРЕПИС НА ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА

istoria 320

Преписът на „История славянобългарска” е  поклон към българския дух, разпален от Атонския монах, пренесен от великите синове на Майка България и дошъл при нас, за да не се срамуваме да се наречем българи.