До 7 ноември 2019 год. всички посетители на Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" могат да видят изложбата на библиотечни документи по повод 1 ноември, Ден на народните будители, експонирана в отделите "Заемане за дома" и "Обслужване на деца до 14 години" на Библиотеката.

                              bsn176

 Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич поздравява писателя Георги Господинов по случай присъждането му на европейската награда за литература "Ангелус" със специално изработена витрина, посветена на творчеството му, която можете да видите в рамките на следващите дни в отдела "Заемане за дома" на Читалищната библиотека.
                                bsn171