На 26.05.2012 /събота/ от 11 ч. в Огледална зала "Нели Божкова" ще гостуват творци от VІ издание на Международния фестивал на поезията „Славянска прегръдка”
 
Елка Няголова – Председател на Славянска литературна и артистична академия, България
Анна Багряна - Украйна
Тетяна Винник - Украйна
Димитър Христов - България
Татяна Житкова - Латвия
Диана Буразер - Хърватска
Енерика Бияч - Хърватска
Специален гост на изданието в Добрич ще бъде Анатолий Викторович Щелкунов – генерален консул за мандат 2005 г. – 2009 г. на Руската федерация във Варна.
В срещата ще участват и творци от Добрич.