Две изложби на библиотечни документи ще посрещат посетителите на Заемна за възрастни на Библиотеката при Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ в периода от 18 април до 18 май 2019 год.

По повод Световния ден на Земята са представени томове, свързани с екология, сеизмична дейност, природните ресурси, замърсяване и опазване на водите и др.

В изложбата по повод Световния ден на книгата и авторското право са експонирани илюстрации на уникални книги от Средновековието – Песенник под формата на сърце, Кодекс Ротундус, Книга автомат, Поясна книга, Книга „dozado“, Книга на крак(Kids ABC) и др., биографии и издания на световни автори – Морис Дрююн, Халдоур Лакснес, Сервантес, Шекспир, Владимир Набоков, колекция Агата Кристи в 7 тома и др. Интерес представляват и издания – разнообразни по форма и оформление.

bsn155

На 17 април 2019 год. IV В клас от СУ „Димитър Талев“ посети Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“, за да се включи в Маратон на четенето.

В Мултифункционалната зала в „Център по минералогия“ г-жа Димитричка Иванова - библиотекар в Детски отдел на Библиотеката, изнесе пред учениците презентация за живота и творчеството на Ран Босилек, като за участието на децата в Маратона също бе подбрала негово произведение - "Патиланско царство". Учениците показаха, че добре познават личността на автора, демонстрираха и перфектно четене.

Г-жа Иванова изненада децата, като им поднесе техните читателски карти, а г-жа Величка Михайлова - Главен библиотекар, връчи на IV В клас грамота от името на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ за отлично представяне по време на Маратона на четенето.

 collage24