Дискусия и обучение по програмата „ Месец на Европа“, изпълнявана от НЧ „ Йордан Йовков – 1870 година“

Ученици от осми и единадесети клас от финансовата гимназия, членове на Евроклуб EUREKA към училището, участваха на 23 април 2013 година в дискусия и обучение на тема „ Моите граждански права в Европа“. Събитието бе организирано съвместно с Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ в Център за граждански инициативи „Агора –Добрич“. То бе част от програмата „Месец на Европа“, април – май 2013 година , която се осъществява по Комуникационната стратегия на РБ за Европейския съюз от администрацията на Министерски съвет чрез Областна администрация – Добрич в партньорство със Съюза на народните читалища.