Домакин на две значими събития бе Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ - гр. Добрич на 26 ноември 2018 год.

От 13:30 часа се проведе среща на депутатите Даниела Димитрова и Емилия Милкова, член на Комисията по културата и медиите, с членове на Читалищното настоятелство и служителите на културния институт. Акцент по време на срещата бе поставен върху промените в Закона за народните читалища, както и върху проблемите, касаещи институцията. Депутатите запознаха екипа на читалището и с механизмите, по които неговите членове биха могли да получат съдействие по въпроси, свързани с техни конкретни предложения и идеи. 

В 14:00 часа бе даден старт и на второто мероприятие на културната институция за деня. Залата на 3-ти етаж в читалищната сграда посрещна представители на училищните библиотеки в гр. Добрич на кръгла маса по повод Световния ден на информацията. Събитието бе открито с презентация, посветена на бележитата дата, а тема на срещата бе „Мястото на училищните библиотеки в библиотечно-информационното осигуряване в Добрич“. Сред присъстващите, разбира се, бе и колективът на библиотеката на читалището, като специално участие в кръглата маса взе Димитричка Иванова, библиотекар в Детски отдел.

sabitie3

На 21.11.2018 год. в Детски отдел на библиотеката при Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич бе изнесена презентацията „105 години от рождението на поета Асен Босев“. Наш гост бе сборна група от четвъртите класове на СУ „Димитър Талев“. Учениците изгледаха презентацията с интерес, активно се включиха с отговори на зададените им въпроси и показаха завидни познания относно творчеството на поета.

bsn128