Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ – гр. Добрич продължава успешното си сътрудничество с други институции на територията на Добричка област и на цяла България.

Пореден жест към културния институт, провокиран от ползотворната съвместна работа, бе направен от сплотения колектив на Областна пощенска станция Добрич.

Верни на традициите да подкрепят българските дарителски кампании, членовете на екипа на учреждението се обединиха около идеята да дарят книги на читалището, като предоставените томове литература са близо 300. Значителна част от книгите ще бъдат предадени на “Областен културен център“ в най-големият град на Украйна – Измаил, Болградски район, Одеска област, в който по данни от последното преброяване през 2001 год. живеят 85 098 души, от които 8 609 българи. Градът е разположен в историко-географската област Буджак, на река Дунав, известен с голямото речно пристанище. Отношенията между Добрич и Измаил официално датират от 1996 година, когато е подписан Договор за сътрудничество и взаимодействие между градовете.

Припомняме, че през месец март тази година писателят и краевед г-н Георги Казанджиев и секретарят на читалище „Йордан Йовков“ г-н Красимир Масурски осъществиха визита в областта Бесарабия в Република Украйна, по време на която между читалището в гр. Добрич и „Областния културен център“ в гр. Измаил бе сключено споразумение, което задълбочи приятелските връзки между двете културни  институции.

darenie10