Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич изказва благодарности на г-жа Гергана Захариева, г-жа Здравка Кателиева, Духов оркестър - гр. Добрич, г-жа Росица Жекова-Войникова, г-н Красимир Димитров, г-жа Боряна Василева, г-жа Румяна Георгиева и г-жа Александрина Калчева за дарените екземпляри българска и чужда художествена, документална и краеведска литература, пощенски картички и др.  
darenie9

Поредна нова изложба на библиотечни документи можете да разгледате в сектор "Заемане за дома" на Читалищната библиотека - до края на месец септември 2019 год. там е експонирана изложбата "100 години от рождението на Николай Хайтов".

bsn167