Изложба на библиотечни документи по повод 11 май, Празник на Св. св. Кирил и Методий - сектор Обслужване на деца до 14 години на Библиотеката  - май 2019 год.

collage30

Изложба на библиотечни документи по повод 9 май, Ден на Европа и Ден на победата - Сектор Заемане за дома на Библиотеката - 7-17 май 2019 год.

collage29