Читалнята на Библиотеката на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година”е реорганизирана на II-я етаж в сектор “Заемане за дома”.

   Читалнята предоставя за ползване библиотечни документи от всички отрасли на знанието. Тук се съхраняват няколко колекции: от справочна литература – енциклопедии, справочници, речници на български и чужди езици; фонд Читалня; краеведски издания; периодика.

   На място се ползват и книги с ограничена екземплярност, периодични издания с общ и краеведски характер от текущата и предходни години. Читалнята е и място за индивидуална работа на регистрираните ползватели, които внасят и ползват собствена литература, както и да работят със свои мобилни устройства.

Извършват се:

  • Тематични библиографски справки от фонда на библиотеката;
  • Търсене по тема от Интернет;
  • Копиране на документи от фонда на библиотеката;
  • Сканиране и създаване на дигитален файл върху носител на потребителя;
  • Сканиране и принтиране на файл; фотографиране на статии от фонда на библиотеката с фотоапарат или телефон на ползвателите;
  • Компютърна разпечатка на статии/черно-бял и цветен принтер/;
  • Осигурява свободен Wi-Fi достъп.                                                             

Работно време – 9.00 – 17.30 ч. /понеделник - петък/

                           bsn190

От 6 до 18 януари 2020 год. в сектор "Заемане за дома" на Читалищната библиотека можете да разгледате изложбата на библиотечни документи, озаглавена "172 години от рождението на Христо Ботев – национален герой, революционер, поет, публицист“.

                             bsn189