Печат

П Р Е М И Е Р А

на книгата на

ТАНЬО КЛИСУРОВ

СЕДМОТО НЕБЕ

Изд. „Литературен форум”

Представят: Марин Георгиев и Сашо Серафимов

25.10.2011 г. Регионална библиотека

17,30 часа „Дора Габе”

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

НА НАЙ-НОВИТЕ КНИГИ НА

МАРИН

ГЕОРГИЕВ

ДО ТУК

събрани стихове

на Издателство „Слово”

ДО ЖИ ВЯ ВА НЕ

късни стихотворения

на Издателство „Фабер”

ОТВОРЕНА КНИГА

на Издателство „Хермес”

Представят: проф. дфн Светлозар Игов и Таньо Клисуров

26.10.2011 г. Регионална библиотека

17,30 часа „Дора Габе”

 

 

П Р Е М И Е Р А

на книгата

Балканът, ханът

и чифликът

ОТ СВЕТЛОЗАР ИГОВ

Изд. „Литературен форум”

Представя доц. Антония Велкова - Гайдаржиева

27.10.2011 г. Регионална библиотека

17,30 часа „Дора Габе”