На 27.02.2020 год. вторите класове от ОУ "Христо Смирненски" ни гостуваха, за да присъстват на презентацията „100 години от рождението на Леда Милева”. В Мултифункционалната ни зала Библиотекарят от сектор "Обслужване на деца до 14 години" на Читалищната библиотека - Димитричка Иванова, запозна учениците с живота и творческия път на писателката, превърнала се в любим автор на всички деца. Освен любопитни факти от биографията ѝ, второкласниците чуха и няколко нейни произведения: стихотворенията "Пролет в гората", "Грешка", "Борчето", "Сивата мишка", както и приказката "Работна мецана".

                       bsn207