С посрещането на много и все скъпи гости започна на 27.01.2020 г. новата седмица за Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич - посетителите ни бяха от Дома за стари хора в града и клас от Професионална гимназия по туризъм "П.К. Яворов".
Поводът бе презентацията, озаглавена „27 януари – Освобождението на Добрич от османско владичество”, изготвена от Библиотекаря Георги Марчев и изнесена от Главния ни библиотекар Величка Михайлова.
Г-жа Михайлова запозна присъстващите с множество любопитни факти, свързани с града в годините преди неговото Освобождение, както и със сраженията в цялата област, довели до извоюването на така жадуваната от добруджанци и всички българи свобода. Показани бяха и редица изображения, които представят редица местни жители, участвали в битките, паметници, свързани с бележитата дата, и др. Аудиторията имаше възможност да види и няколко заглавия от фонда на Читалищната библиотека, съдържащи данни относно гр. Добрич и неговото Освобождение.
Всички наши гости днес ни посещават за първи път, за сметка на което се разделихме с желание и надежда срещите ни тепърва да бъдат чести и многобройни.

                         bsn197