На 20.01.2020 год. Мултифункционалната зала на Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" посрещна учениците от II Г клас от СУ „Климент Охридски“. Специално за тях Библиотекарят от сектор "Обслужване на деца до 14 години" на Читалищната библиотека - г-жа Димитричка Иванова, изнесе презентация за живота и творчеството на Братя Грим. Децата показаха, че са слушали много внимателно, отговаряйки безпогрешно на зададените им след презентацията въпроси. Те с интерес изслушаха и част от приказката "Белоснежка и Червенорозка".
И понеже класът посещава нашия културен институт за първи път, учениците се възползваха от възможността да разгледат и сектора на Библиотеката ни "Обслужване на деца до 14 години".
                      bsn192