Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич поздравява писателя Георги Господинов по случай присъждането му на европейската награда за литература "Ангелус" със специално изработена витрина, посветена на творчеството му, която можете да видите в рамките на следващите дни в отдела "Заемане за дома" на Читалищната библиотека.
                                bsn171