Изложбата на библиотечни документи, озаглавена "4 октомври - Световен ден на животните", можете да разгледате в сектор "Обслужване на деца до 14 години" на Читалищната библиотека до 11 октомври 2019 год.

bsn168