Поредна нова изложба на библиотечни документи можете да разгледате в сектор "Заемане за дома" на Читалищната библиотека - до края на месец септември 2019 год. там е експонирана изложбата "100 години от рождението на Николай Хайтов".

bsn167