От 12 до 30 септември 2019 год. витрината "Здравей, училище любимо!" ще посреща всички посетители на сектор "Обслужване на деца до 14 години" на Читалищната библиотека.

bsn165