На 25 септември град Добрич празнува Възвръщането си към майка България след години румънска окупация. След Междусъюзническата война Южна Добруджа попада под румънска власт. Освободена е през 1916 г., но след 1919 г. с Ньойския договор отново е предадена на съседната държава. Окончателното Възвръщане на Южна Добруджа към България става през 1940 г. вследствие подписването на Крайовския договор на 7 септември. Българските войски влизат в региона между 21 септември и 1 октомври, а в Добрич на 25 септември. Денят се чества като Празник на града от 1990 година и с Указ на президента бе възстановено старото му име - Добрич. Предложението е направено от краеведа Любен Бешков.
Библиотеката на Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич, организира изложба "79 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДОБРУДЖА", посветена на 25 септември – Ден на град Добрич.
Изложбата включва библиотечни документи от краеведския фонд. Интерес представляват книгите „Добруджа. География. История. Етнография. Стопанско и държавно-политическо значение” от А. Иширков. 1918”, „Чилингиров, С. Равна Добруджа. Пътни бележки и впечатления. 1920”, „Румънските жестокости над отвлеченото добруджанско население в Молдова. 1918”, „Златна книга за Златна Добруджа” 1940, както и фототипното издание на РБ “Дора Габе”, “Песни за Добруджа 1917-1918 от Л. Бобевски ”, академични издания за историята на Добруджа, изследвания на местни автори и др.
В изложбата са подредени книги на добруджански селища, в които са включени спомени от периода на румънската окупация.
Изложбата е подредена в сектор Заемане за дома – II етаж и може да бъде разгледана от 4 до 30 септември.
Заповядайте!

bsn164