От 3 до 10 септември 2019 год. в сектор "Заемане за дома" на Читалищната библиотека можете да разгледате изложбата на библиотечни документи „6 септември 1885 г. Ден на Съединението”.

bsn163