Печат

На 29 май 2019 год., от 18.00 часа, в Мултифункционалната зала на Народно читалище „Йордан Йовков“ – 1870 година“/на етаж 3 в читалищната сграда/ Библиотеката на Читалището и Библиотечно-информационният комплекс на Висше училище по мениджмънт организират среща с д-р Дончо Донев – психолог, библиотерапевт и обучител по библиотерапия. Темата на срещата е „Библиотерапията – позната и непозната“.

Библиотерапията е един от най-старите методи за подкрепа на хора в криза. Интуитивно хората са създавали текстове, чрез които да помагат на останалите. Всички легенди, предания, приказки са възниквали като средства, чрез които се формират и променят ценности, а чрез тях и поведението на хората. В основата на библиотерапията лежи потенциалът на "писаните истории" да оказват психологическа подкрепа.

Ще бъдат представени основните механизми, чрез които текстът влияе върху психичното състояние. Ще бъдат разгледани психологичните основи на библиотерапевтичния процес. Участниците ще имат възможност да преживеят, макар и за кратко, ефекта от библиотерапевтичното консултиране.

Събитието е подходящо за библиотекари; педагози; психиатри; психолози; социални работници; родители; хора, помагащи в отглеждането на деца и в грижи за възрастни; както и за всички, опитващи се да намерят отговори на своите въпроси в книгите.

1