Печат

Снимки от Общото събрание на Общински комитет "Васил Левски" - Добрич, проведено на 15.05.2019 год.
Следете Facebook профила и сайта на Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" за информация относно следващите срещи и дейности на Комитета.

collage34