На 19.03.2019 год. II А клас от ОУ „Христо Смирненски” посети за пореден път Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година", за да осъществи съвместно с нашата библиотека Час по четене по проект "Заедно учим, творим и играем".
Акцентът този път бе върху стихотворението на Леда Милева "Китка здравец", чиято тематика продължи и презентацията, която бе изнесена на децата - "Рожден ден". Както винаги, учениците участваха активно с безпогрешни отговори на всички поставени въпроси.
Г-жа Димитричка Иванова, библиотекар в Детски отдел на Библиотеката, поднесе и специален подарък на децата. По повод изненадата от тяхна страна за колектива на Читалището при предходно посещение, а именно - рецитал с патриотични стихове, тя връчи на II А клас от ОУ „Христо Смирненски” благодарствена грамота от името на културната институция.

collage17