Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич изказва благодарности на г-жа Юлия Стойкова за дарените петрографски образци за експозицията в "Център по минералогия и спелеология".
m1