Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич изказва благодарности на д-р Владка Вълчева за дарените 4 екземпляра на изданието "Царе и отечество" на Йордан Вълчев. По желание на дарителя 2 тома ще бъдат предоставени на училищни библиотеки на територията на гр. Добрич.
darenie7