Печат

29.08.2018 год. - подписване на договор с фирмата изпълнител на проекта за ремонт на покрива на читалищната сграда

op1

op2