Изложбата на библиотечни документи, озаглавена "4 октомври - Световен ден на животните", можете да разгледате в сектор "Обслужване на деца до 14 години" на Читалищната библиотека до 11 октомври 2019 год.

bsn168

Поредна нова изложба на библиотечни документи можете да разгледате в сектор "Заемане за дома" на Читалищната библиотека - до края на месец септември 2019 год. там е експонирана изложбата "100 години от рождението на Николай Хайтов".

bsn167