Заповядайте от 20 февруари 2018 год. във фоайето на НЧ "Йордан Йовков

- 1870 година", за да разгледате фото изложбата:

Етнографски снимки от теренния архив на Курт Шиндлер (1920-1930 год.)”
Избрани фотоси от проф. Матилде Оларте Мартинес от университета в
Саламанка, Испания

Организатори на изложбата:

НЧ "Йордан Йовков - 1870 година"
Българска енциклопедия - БАН
Висше училище по мениджмънтn1

n2