Библиотека Йордан Йовков - Добрич

  • Осигуряване на равен достъп на всички граждани, без оглед на възраст, раса, пол, религия, националност, език и социално положение
  • Комплектуване и докомплектуване на документи
  • Осигуряване на библиотечно-библиографско и информационно обслужване
  • Насърчаване на детското четене чрез различни библиотечни и образователни форми и инициативи
  • Участие в проекти за обогатяване на фондовете и подобряване на дейността на библиотеката

zadachi