Библиотека Йордан Йовков - Добрич

 

  • да осигури на гражданите равноправен и свободен достъп до информация

  • събира, съхранява, организира в сбирки печатни и непечатни библиотечни документи

  • осигурява библиотечно-информационно обслужване

  • извършва краеведска дейност

  • участва активно в повишаване на образователното ниво и продължаващото образование

zadachi