Библиотека Йордан Йовков - Добрич

1. Копиране

2. Принтиране

3. Сканиране

4. Прехвърляне на информация на електронен носител

5. Писмена тематична библиографска справка

6. Представяне на ретроспективни библиографски издирвания

7. On-line справки

uslugi