Библиотека Йордан Йовков - Добрич

  • Утвърждаване на библиотеката като образователен и информационен център
  • Библиотеката – място за учене през целия живот

celi