Библиотека Йордан Йовков - Добрич

  • Да бъде част от културната, образователната и информационната среда на нашия град

  • Прилагане на модерните технолигии за обслужване и информиране на своите потребители

  • Да си сътрудничи със сродни институции и организации

  • Участие в самостоятелни и съвместни проекти за подобряване и обогатяване на своята дейност

celi