За второ поредно лято децата от Летен детски център "Млади възрожденци" при Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич, се срещнаха с г-жа Ивелина Стоева, еколог в Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Стожер. На 21.07.2020 г. чрез презентация и кратък филм те разбраха какви са видовете отпадъци, защо е толкова важно да ги събираме разделно и да рециклираме и как всъщност функционира Депото. Срещата завърши и с викторина, по време на която децата дадоха отлични отговори и показаха, че добре са запомнили показаното в презентацията и филма.

                        Letendetskicentar5