Снимка за спомен от посещението на Литературен музей "Йордан Йовков" на децата от Летен център "Млади възрожденци" при Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич - 07.07.2020 г.
                       Letendetskicentar3