Премиера на книгата „Минералите на Добричка област“ се състоя на 17 декември 2019 г. в Мултифункционалната зала на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“.

Изданието бе представено от Димитър Димитров – автор и Димитър Стефанов – Експерт „Връзки с обществеността“ на културния институт. Пред гости, колеги и приятели Димитров сподели основния си мотив за създаването на книгата, а именно това да опровергае схващането, че Добруджа е бедна на минерали. Представени бяха някои от най-ефектните образци, намерени в региона, като специално за събитието авторът показа и значително количество обработени от самия него минерали.

Активна бе и публиката, която зададе доста въпроси, благодарение на което успя да научи любопитна информация за различните находища в областта, земните пластове, редките видове минерали и др.

Присъстващите имаха и възможността да видят целия снимков материал, поместен в книгата – над 70 фотографии на различни образци, и под формата на слайдшоу.

Книгата „Минералите на Добричка област“ се издава със съдействието на Община гр. Добрич по Програма за финансовото подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението, както и с подкрепата на Читалището. Издател е „Даниела Убенова“.

                     m4