Премиера на книгата „Минералите на Добричка област“ на Димитър Димитров ще се състои на 17 декември 2019 год. /вторник/ от 17:30 часа в Мултифункционалната зала на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“.

            Книгата се издава със съдействието на Община гр. Добрич по Програма за финансовото подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението, както и с подкрепата на Читалището.

            „Минералите на Добричка област“ е първата книга на Димитър Димитров и има за цел да опровергае тезата, че Добруджа е бедна на минерали. В изданието са включени над 100 минерални и биоминерални видове и разновидности, като за пръв път са описани два нови за България минерала, открити в региона – черен благороден опал и грейгит. Внимание заслужават и редките за страната цитрин, халцедон стефаник, опалово тигрово око, огнен опал и др.

            Книгата предлага и атрактивен снимков материал – повече от 70 цветни фотографии представят на читателя описаните в текста образци.

            Димитър Димитров е Магистър по специалност „География“ в Софийски университет „Климент Охридски“, завършил е с отличие и „Френски език“ в ИЧС – гр. София. Професионалният му път е тясно свързан с преподавателската дейност, като работи в различни училища в гр. Добрич и областта. Към настоящия момент е Организатор на „Център по минералогия“ при Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“. През последните 13 години ръководи и Клуб по минералогия, в който деца на различна възраст изучават минералите и техните свойства.

            „Минералите на Добричка област“ е първата му книга, резултат от дългогодишни проучвания, извършвани в целия регион.

                      m3