Библиотеката при Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич бе одобрена на втора сесия по програма "Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност" за 2019 год. на Министерство на културата за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.
Очаквайте скоро нови заглавия в секторите на Библиотеката, достъпни за всички читатели.

        bsn182