Филателен кръжок стартира в гр. Добрич по инициатива на Филателно дружество „Добруджа“, Областна пощенска станция гр. Добрич и Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“. Новосъздадената група от млади филателисти ще провежда сбирки два пъти месечно в сградата на Читалището.

         Уроците ще бъдат безплатни, като за първите записали се ще се осигурят стартови пакети.

         В план-програмата на дейността на кръжока са застъпени теми като „Същност, цел, значение и история на филателията“ и „Пощенски марки - начало, видове, тематика и сюжети“. Акцент е поставен и върху „Филателна книжнина - списания, каталози, класьори и др.“, „Пощенски печати, мастила и др. Колекциониране“, „Практически указания за изработване на филателен експонат“ и др.

         Официално, българската пощенска марка датира от 1879 година. Освен таксов знак за заплатена пощенска услуга, тя носи държавна принадлежност, достоверни исторически факти, художествена стойност, година на издаване и представлява визитна картичка на страната ни пред външния свят. Събирането и колекционирането на пощенски марки е приятно и перспективно занимание. То разширява кръгозора, задълбочава знанията по история, география, запознава ни с културата на държавите по света.

         Желаещите да участват в кръжока могат да го направят, като се свържат с г-н Димитър Чернев – Председател на Филателно дружество „Добруджа“, на тел. 0898511335.    

        flayer filatelia page 0001