Инициативата е целогодишна и е в сила и за двата сектора на Читалищната библиотека - "Обслужване на деца до 14 години" и "Заемане за дома".
Актуалните заглавия са притегателната сила за нови читатели на всяка библиотека - нека заедно обогатяваме и обновяваме книжния фонд!  
             211119