Филателна изложба, отбелязваща 140 години „Български пощи“ и 140-ата година от създаването на пощенска станция гр. Добрич, бе открита днес, 9 октомври 2019 год., в сградата на Регионална библиотека „Дора Габе“. Експозицията се осъществява от Филателно дружество „Добруджа“ гр. Добрич, РБ „Дора Габе“, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ и Областна пощенска станция и е отворена за посетители до 18 октомври т.г.

В изложбата участват: Регионална библиотека „Дора Габе” със „140 години пощенски съобщения” - юбилейни издания, Областна пощенска станция гр. Добрич със „140 години пощенска станция Добрич” – витрина, инж. Димитър Чернев – гр. Добрич с „Първи български пощенски клейма, цивилни цензурни печати”, Христо Христов – гр. Силистра с „Юбилеи на пощенските станции 1879-1979”, Добромир Христов – гр. Силистра с „Васил Левски”, Музей „Васил Левски” – гр. Карлово с „Апостолът” – документални свидетелства, НЧ „Йордан Йовков – 1870 година” с Витрина „Васил Левски – документи от фонда на Читалищната библиотека“, Филателно дружество „Добруджа” с „Български книжовни и духовни средища”, Николай Пенев с „9-ти Октомври – Световен ден на пощата”.

Поради изключителния обем от издания за Васил Левски във фонда на библиотеката, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ представя книги, които представляват библиографска рядкост и нови изследвания от национални и краеведски автори.

Най-старата книга датира от 1917 г. на Стоян Заимов „Васил Левски (с портрета на Левски)”, издание на Щаба на Действащата армия. В нея е отделено място и за учителстването на Васил Левски в с. Еникьой, Тулчанско, Северна Добруджа.

Следват книгите на Никола Кондарев „Васил Левски и Димитър Общи”, 1942; „Левски. Поуки и изводи”, 1945; „Васил Левски. Биография”, 1946; четвърто издание на книгата на Теодосий Анастасов „Васил Левски”, 1942; книгите на Стефан Каракостов – „Революционери и просветители”, 1943 г. и „Васил Левски за демократическата република и Балканската федерация”, 1946 г. В първата книга „Революционери и просветители”, авторът пише за значението, което отдава Левски на Македония и мястото, което й отрежда в национално-освободителната борба.

Интерес представлява и изданието на Университетското издателство „Св. Св Кирил и Методий”, чийто автор е Филип Симидов „Васил Левски. Две непубликувани биографии.” Авторът е участник в националноосвободителните борби, а след освобождението писател-мемоарист.

В изложбата могат да се видят и нови изследвания за Васил Левски – книги на  Иван Унджиев, Николай Хайтов, Румен Москов, Петър В. Караиванов, както и на  Евгений Сачев и Радостин Марков, които биха послужили за основа на бъдещи краеведски изследвания.

10102019