Уважаеми съграждани,

През 2020 година Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ ще отбележи своя 150-годишен юбилей. Във връзка с предстоящите празненства, наше искрено желание, е Голямата концертна зала на Читалището (най-акустичната в Добричка област) събираща до 300 зрители, отново да отвори врати за празничните концерти, спектакли и публика.
За съжаление, нашият културен и духовен институт, не разполага с необходимите средства за цялостен ремонт на залата. Читалището е общинска собственост, поради което ще потърсим съдействие от Общински съвет гр. Добрич, ремонтните разходи да бъдат заложени в Проектобюджета за 2020 година.
С настоящата подписка молим гражданите, съпричастни с културно-просветната и информационната ни дейност, да подкрепят нашето благородно искане.
Предварително благодарим за вашата гражданска позиция, с надежда че заедно ще посрещнем достойно 150-годишния юбилей на едно от най-старите читалища в България, оцеляло през вековете.
Подписката e изложена във фоайето, отделите на библиотеката и школите в Читалището. 

afish091019