На 12.08.2019 год. децата от Летен детски център "Млади възрожденци" имаха интересна среща с г-жа Ивелина Стоева, еколог в Регионално депо за неопасни отпадъци в с. Стожер. Чрез презентация и кратък филм те разбраха защо е толкова важно да събираме отпадъци разделно, да се рециклира и как всъщност функционира Депото. Срещата завърши и с викторина, по време на която малчуганите показаха какво са запомнили от любопитната информация, която получиха от г-жа Стоева.

dz43