Народно читалище "Йордан Йовков - 1870 година" - гр. Добрич изказва благодарности на г-жа Гергана Захариева за дарените 4 екземпляра литература за Читалищната библиотека.

darenie8