Любопитна инициатива реализира Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 година“ с преподаватели и деца от свои школи през втората половина на месец юни. Под името „Краеведска лаборатория“ пътувания в различни краища на Добруджа осъществиха Детска танцова школа „Хорце“, Школа по изобразително изкуство и Клуб по минералогия. Инициативата бе подкрепена финансово от Община гр. Добрич.

            Детска танцова школа „Хорце“ с хореограф Севдалина Атанасова посети Народно читалище „Христо Ботев – 1941 година“, за да се срещне с тамошния танцов състав. Танцьорите показаха на децата от „Хорце“ пет автентични танца: Тропанка, 4х4, Тропалан, Попско хора, Опас. Предстои запис в студио и на автентична Сборенка, по която ще бъде поставен танц, който младите танцьори от школата ще представят по време на някоя от следващите си изяви.

            Школата по изобразително изкуство с преподавател Румяна Стоянова избра гр. Балчик и Тракийски скали за своя дестинация. Акцент в картините на талантливите млади художници бе Архитектурно-парковият комплекс „Двореца“ и, разбира се, необятната красота на Черно море.

            Най-дългата експедиция в рамките на „Краеведска лаборатория“ реализира Клубът по минералогия с ръководител Димитър Димитров. В продължение на няколко дни децата от клуба посетиха селата Камен бряг, Топола, Ляхово, н-ще Оброчище при Одърци, Прилеп, Одринци, Карапелит, като техният маршрут достигна също гр. Силистра и околните села Богорово и Попкралево. Те имаха възможност да посетят и интересни забележителности в района като александрийския манастир „Св. Пророк Илия“ и крепостта „Дуросторум – Дръстър“.

            Изключително богато разнообразие от образци бяха намерени от децата от клуба през периода на експедицията: кристали от калцит и арагонит, сталактити, опали, конкреция с лимонитова сърцевина и обвивка от сидерит, оникс, неотокит, кристали от пирит и марказит, образци от художествен флинт, белемнити, млечен и пъстроцветен кварц, яспис, халцедон сардер и др.

            Предвижда се експедициите от инициативата „Краеведска лаборатория“ да се превърнат в ежегодни.

 p